NEU สรุป ข้อควรรู้เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์

เครดิตภาพ:Thinkstock 1.อัลไซเมอร์เป็นโรค ไม่ใช่ภาวะสมองเสื่อมตามธรรมชาติ หรือตามอายุที่มากขึ้น 2.สาเหตุยังไม่ทราบชัด แต่น่าจะมีส่วนจากพันธุกรรม อาจมีปัจจัยอื่นร่วมด้วย ดังนั้นสามารถเกิดได้กับทุกคน 3.ขณะนี้ ยังไม่สามารถป้องกัน […]

เดินหน้ารร.สร้างสุขผู้สูงอายุ พัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 นำไปสู่การบูรณาการด้านการเรียนการสอน สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ […]

ภาคประชาสังคมเตรียมพร้อมรับมือสังคมสูงวัย

สถาบันส่งเสริมภาคประชาสัสคม (สสป.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม สมาคมบ้านปันรัก และโครงการสานพลังนโยบายส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาสังคมเพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ ได้ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์สาธารณะ “WE ARE CSO” ใครๆ […]