Welcome to

Rose Garden Nursing Home

" โล่ประกาศเกียรติคุณ "

รางวัล ดีเด่นระดับประเทศ กระทรวงพาณิชย์

( Best Practice DBD Quality Health Service Standards 2016 )

“ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโรสการ์เด้นท์ เนอร์สซิ่งโฮม ดำเนินงานโดย อ.อรรัตนา มโนวัฒนันท์ พยาบาลวิชาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี”

ภายในบ้านพักที่มีบริเวณกว้างขวาง มีสวนหย่อม / สนามหญ้า / ลานออกกำลังกาย บรรยากาศโล่ง-โปร่งสบาย อากาศถ่ายเทสะดวก ติดสวนสาธารณะ

มุ่งเน้นสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุ และความสะอาดของสถานที่เป็นหลัก อุ่นใจยิ่งขึ้นกับสถานที่ๆอยู่ใกล้โรงพยาบาลรัฐ และเอกชน

เราต้องการให้คนที่คุณรักรู้สึกอบอุ่นเสมือนอยู่บ้าน เราจึงมอบสุขภาพที่ดีที่สุด ด้วยใจที่รักการบริการแก่บุคคลที่คุณรัก”

บริการของเรา

” รอยยิ้มของคนที่คุณรัก คือคำตอบในการบริการของเรา “

เล่มการดูแลสุขภาพ รายบุคคล

ในเล่มประกอบด้วย

1. การสังเกตอาการ-พฤติกรรมในทุกวัน

2. บันทึกการทำกายภาพบำบัด

3. บันทึกการออกกำลังกาย ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การทรงตัว

4. บันทึกวัดความดันโลหิต ชีพจร วัดค่าอ๊อกซิเจนในเลือด

5. การตรวจวัดระดับน้ำตาล

6. บันทึกอาการพบแพทย์

7. บันทึกการขับถ่าย

8. บันทึกสภาวะจิตใจ อารมณ์ ของผู้สูงอายุ

9. บันทึกอาการ-การช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน

การบริการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะพักฟื้น แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

1. ผู้สูงอายุที่ช่วยตัวเองได้
2. ผู้สูงอายุหรือ ผู้ป่วยพักฟื้นที่ต้องการความช่วยเหลือ
3. ผู้สูงอายุหรือ ผู้ป่วยพักฟื้นที่ต้องการความช่วยเหลือ และดูแลเป็นพิเศษ

 

รูปแบบการให้บริการ
1. รายวัน (DAY CARE)
2. รายสัปดาห์ (WEEKLY)
3. รายเดือน (MONTHLY)

การบริการห้องพัก
1. ห้องพักรวม
2. ห้องพักคู่

 

สิ่งที่เตรียมมาในวันที่เข้ารับบริการ
1. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของผู้เข้าพัก และผู้รับผิดชอบผู้เข้าพัก อย่างละ 1 ชุด / ใบรับรองการทำงานของผู้รับผิดชอบ
2. ประวัติการรักษา / ประวัติการตรวจสุขภาพ / ยาประจำตัว / บัตรโรงพยาบาล / บัตรทองหรือบัตรพิเศษสำหรับการรักษา / บัตรนัดของแพทย์ [ ถ้ามี ]

กิจกรรมอื่นๆ

 •  การทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสุขภาพเบื้องต้น

 •  การออกกำลังกาย การบริหารปอด ทุกวัน

 •  การทำกิจกรรมบำบัด

 •  ดนตรีบำบัด

 •  ศิลปะบำบัด

 •  นวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า

 •  ทำบุญตักบาตร ทุกเช้า

 •  กิจกรรมการอ่านหนังสือให้ฟัง

 •  กิจกรรมกลุ่มต่างๆ

 •  กิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ

กิจกรรมการบริการด้านการพยาบาล

 • ให้การพยาบาลตามหลักการพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ โดยพยาบาลวิชาชีพประสบการณ์มากกว่า 30 ปี และพนักงานผู้ช่วยพยาบาล

 • บริการนักกายภาพบำบัด พร้อมแฟ้มการดูแลรายบุคคล

 • บริการรักษาความปลอดภัย ด้วยกล้อง CCTV และระบบป้องกันอัคคีภัยภายในสถานที่พักตลอด 24 ชั่วโมง

 • เราใส่ใจและดูแล อาหารที่ดีมีคุณภาพ บริการอาหารตามหลักโภชนาการผู้สูงอายุ และตามข้อจำกัดของผู้ป่วยและผู้พักฟื้นแต่ละบุคคล

 • ออกกำลังกาย และกิจกรรมกลุ่มทุกวัน

 • การบริการดูแลพื้นฐานตลอด 24 ชั่วโมง

 • บริการอาหาร 3 มื้อ, น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพทุกวัน

 • บริการอาหารว่างระหว่างมื้อ

 • บริการนมทุกวัน เช้า-เย็น

 • บริการดูแลความสะอาดของร่างกายทั่วไป ตัดผม ตัดเล็บ เพื่อสุขภาวะที่ดี

 • สปาเท้าทุกสัปดาห์

 • บริการเครื่องนอน ซักเสื้อผ้า เครื่องนอนทุกวัน

 • ทำความสะอาดเตียง บริเวณรอบเตียง และห้องพัก วันละ 2 ครั้ง ทุกวัน

 • เราดูแลด้านจิตใจ และอารมณ์ ไม่ให้รู้สึกเหงา และรู้สึกโดดเดี่ยว

 • บริการรถพยาบาล