NEU สรุป ข้อควรรู้เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์


เครดิตภาพ:Thinkstock

1.อัลไซเมอร์เป็นโรค ไม่ใช่ภาวะสมองเสื่อมตามธรรมชาติ หรือตามอายุที่มากขึ้น
2.สาเหตุยังไม่ทราบชัด แต่น่าจะมีส่วนจากพันธุกรรม อาจมีปัจจัยอื่นร่วมด้วย ดังนั้นสามารถเกิดได้กับทุกคน
3.ขณะนี้ ยังไม่สามารถป้องกัน และไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
4.การดูแล ความเห็นอกเห็นใจ และความเข้าใจ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดูแลผู้ป่วย
5.ถ้ามีญาติที่เริ่มมีอาการหลงลืม ควรพบแพทย์ระบบประสาท อาจเป็นสาเหตุอื่นที่รักษาหายขาดได้
6.โรคนี้มักเกิดในผู้สูงอายุ ดังนั้น ผู้ที่รู้สึกว่าหลงลืมบ่อยโดยที่อายุไม่มาก (20-50 ปี) มักเกิดจากสาเหตุอื่น ส่วนมากเกิดจากการพักผ่อนไม่พอ เครียด ไม่มีสมาธิ ควรแก้ไขสิ่งเหล่านี้ ถ้าไม่ดีขึ้นค่อยปรึกษาแพทย์ เพราะมักเป็นสาเหตุที่รักษาให้หายขาดได้
7.อาการเตือน 7 ประการว่าจะเป็นโรคอัลไซเมอร์ ได้แก่

-ถามคำถามหรือพูดซ้ำๆ
-เล่าเรื่องซ้ำ
-ไม่สามารถทำในสิ่งที่เคยทำได้ เช่นการหุงข้าว การใช้เครื่องซักผ้า การใช้ไมโครเวฟ การเล่นไพ่
-ไม่สามารถชำระเงินตามใบเสร็จหรือซื้อของตามรายการ
-จำสิ่งแวดล้อมไม่ได้ ไว้ของผิดที่ เช่นวางกุญแจในตู้เย็น
-ไม่แปรงฟัน ไม่อาบน้ำ
-ต้องพึ่งพาผู้อื่นในการตัดสินใจหรือตอบคำถามซึ่งก่อนหน้านี้ทำได้

8.เนื่องจากยังไม่มีการวินิจฉัยที่แน่นอนการวินิจฉัยจะอาศัยหลัก 3ประการ
-มีอาการสมองเสื่อม อาการจะเริ่มจากความจำเสื่อม การเรียนรู้เสียไป
-อาการของโรคจะดำเนินต่อเนื่องไม่หาย
-ต้องแยกภาวะหรือโรคอื่นที่ทำให้เกิดอาการสมองเสื่อม
9.ไม่ควรกลัวโรคนี้จนเกินไป เนื่องจากขณะนี้มีการวิจัยเรื่องนี้มากมายทั่วโลก เชื่อว่าอีกไม่นานนัก อาจมียาที่รักษาหรือป้องกันได้
10.ในทางการแพทย์ ยังไม่แนะนำให้ทานยาใดๆเพื่อป้องกัน เพราะมักไม่ได้ผล และยาหรือสมุนไพรหรืออาหารเสริมเหล่านี้ส่วนมากมีราคาแพง และมักโฆษณาเกินความจริง

เครดิต:Siamhealth.com